Æresmedlemmer

Kronjyllands jagtforening har tildelt 3 medlemmer Danmarks Jægerforbunds æresmedlemsskab, der gives for en særligt påskønnelsesværdig indsats på det jagtfaglige, det jagtpolitiske eller det jagtorganisatoriske område. Modtageren skal der ud over i almindelighed være anset for en værdig repræsentant for den danske jægerstand.

Æresmedlemsskab:

- Langvarigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for jagtforeningen

- Særlig brav og eksemplarisk jæger

Mogens Strangholt

Hugo Pedersen

Torben Olesen