Bestyrelse

Bestyrelsen for Kronjyllands jagtforening består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og en af udvalgsformændene.

Bestyrelsen mødes jævnligt for at koordinere på tværs. Til en del af møderne er de øvrige udvalgsformænd også inviteret.

Thomas Skifter

Henrik Thorhauge

Jesper Kriegbaum

Økonomi, ind- og udmeldelse, tilskud

Jeanette Jensen

Kenneth Sørensen

Anders B. Christensen

Hjælper med www & FB. Some generelt.