Generalforsamling 2017

Onsdag den 22. februar 2017 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Randers Naturcenter, Gudenåvej, Randers.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Desuden fremlægges planerne for det nye klubhus.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. februar pr. brev eller på email formand@kronjyllandsjagtforening.dk.

Der vil som sædvanlig kunne købes lodder, og med lidt held vindes pæne præmier.

Møde frem og støt din forening.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Fremlæggelse af forslag til nyt klubhus.
8. Valg af formand. På valg er Peter Schmidt.
9. Valg af sekretær. På valg er Anders B. Christensen.
10. Valg af formand for Jagtudvalg. På valg er Kenneth Sørensen.
11. Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Hans Olav Christensen.
12. Valg af formand for flugtskydningsudvalg. På valg er Mikkel Skipper.
13. Valg af to revisorer og suppleanter.
14. Eventuelt. Herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler.

 

Opdateret d. 17. april 2023

Kommentarer