Bestyrelse

Bestyrelsen for Kronjyllands jagtforening består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og en af udvalgsformændene.

Bestyrelsen mødes jævnligt for at koordinere på tværs. Til en del af møderne er de øvrige udvalgsformænd også inviteret.

Thomas Skifter

René Hjorth

Økonomi, ind- og udmeldelse, tilskud

Anders B. Christensen

Ansvarlig for blad og nyhedsbreve.

Holger Ryer

Sponsorer og annoncesalg.

Kenneth Sørensen