Jagtudvalg

Jagtudvalget er ansvarlige for at afholde foreningsjagter og arrangementer for nyjægere. Desuden arrangerer de hvert år  bukketræf ved klubhuset den 16. maj.

Fællesjagterne afvikles på et område ved Randers fjord, et spulefelt, som foreningen lejer jagtretten til af Randers Havn. På spulefeltet kan der desuden jages efter buk om sommeren og trækjagt om efteråret. Det hele koordineret af jagtudvalget.

Jagtforeningen lægger stor vægt på at jagt afvikles både etisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jagtudvalget varetager opgaven med at afvikle og planlægge jagterne med det for øje, så foreningens jagter er også et godt sted for nye jægere at få lært håndværket.

Der er fællesjagter på følgende datoer:

Kenneth Sørensen

René Hjorth

  • Funktion:Udvalgsmedlem
  • Postnr & By:Randers

Thomas Skifter

  • Funktion:Jagt, Nyjæger aktiviteter

Mikkel Pedersen

  • Funktion:Udvalgsmedlem

Mikkel Steffensen

  • Funktion:Udvalgsmedlem

Peter Juul Vestergaard Møller

Camilla Waltoft Schmidt

  • Funktion:Nyjæger aktiviteter